JUDr. Igor Levkanič

Narozen: v roce 1909
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEVKANIČ Igor

SSO, KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. im., kontr. dvoulet., rozp. a zásob.

18. III. 1948 vystoupil ze slovenské Demokratické strany a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Slovenska.

99, 20. III. 1948; 5.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutie pomoci obyvateľom, zvlášť roľníkom, postihnutých povodňami v obciach okresu Sobrance a Michalovce, t. 1020.

94, 10. III. 1948; 11.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 703

(zákon o sjednocení někt. předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců).

64, 3. VII. 1947; 4.

rozp. výb. zpr. t. 832 (za dr Zibrína)

(ústavní zákon o mírové smlouvě mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými a Maďarskem).

75, 14. X. 1947; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. IV. 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově (t. 656).

58, 12. VI. 1947; 17.ISP (příhlásit)