JUDr. Augustin Šíp

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠÍP Augustin, JUDr.

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im., práv., úst.-práv. a úst.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu přeštického, t. 755.

68, 11. IX. 1947; 19.

na vydání zákona o volbě místních a okresních národních výborů, t. 759.

68, 11. IX. 1947; 19.

na vydání zákona o dalších opatřeních v oblasti filmu, t. 815.

75, 14. X. 1947; 8.

na poskytnutí úhrady škod způsobených krupobitím a živočišnými škůdci v obcích okresu plánického a klatovského, t. 910.

84, 10. XII. 1947; 21.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 123

(im. M. Sedláka). 14, 3. X. 1946; 11.

práv. výb. zpr. t. 417

(zákon o vrácení někt. záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo někt. jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace).

36, 13. II. 1947; 21.

práv. výb. zpr. t. 478

(zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů).

44, 28. III. 1947; 4.

práv. výb. zpr. t. 564

(zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil).

51, 9. V. 1947; 10.

práv. výb. zpr. t. 540

(připomínky presidenta republiky k vrácenému zákonu z 28. III. 1947 o postavení redaktorů a o Svazech novinářů).

54, 28. V. 1947; 6.

vyjádření k pozměňovacímu návrhu. 8.

im. výb. zpr. t. 610

(im. S. Broje). 55, 29. V. 1947; 29.ISP (příhlásit)