Ladislav Holdoš

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLDOŠ Ladislav

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. bran., im., inkompat. (náhr.), stál. (náhr.), úst. a verifik.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zvlášt. služeb. přídavcích justičních důstojníků z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů, t. 78.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o sňatcích osob, podléhajících branné povinnosti, t. 428.

38, 5. III. 1947; 23.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 833 (za Š. Bašťovanského) (zákon, jímž se mění někt. ustanovení zákona ze dne 15. X. 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky).

76, 15. X. 1947; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

12, 19. IX. 1946; 6.

o zákonu o postavení redaktorů a o Svazech novinářů (t. 478).

44, 28. III. 1947; 6.

o zákonu o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil (t. 564).

51, 9. V. 1947: 17.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 46.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 31.

Naléhavá interpelace:

vo veci nezákonného postupu pri konfiškácii pôdohospodárskeho majetku Kolomana Turanského a spol. v Turiku, okr. Ružomberok,

t. 852. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 888. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci trestného pokračovania proti posl. Dr. Hodžovi,

t. 1932. 94, 10. III. 1948; 12.

Interpelace:

ve věci nepřijímání vojenských letců-délesloužících do přípravné služby na rotmistry letectva z povolání,

t. 517. 48, 6, V. 1947; 11.

odpov. t. 672. 60, 25. VI. 1947; 45.ISP (příhlásit)