Ferdinand Stopka

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STOPKA Ferdinand

KSČ

Nastoupil na místo Matuly Vladimíra, který se vzdal mandátu.

Slib vykonal 56, 10. VI. 1947; 3.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. rozp. a úsp. kom.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1191. 108, 28. IV. 1948; 28.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1071

[zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. V. 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného někt. stát. a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů].

98, 18. III. 1948; 10.

rozp. výb. zpr. t. 1072

(zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro někt. veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody).

98, 18. III. 1948; 10.

rozp. výb. zpr. t. 1110

(zákon o státní podpoře novomanželům).

101, 25. III. 1948; 21.

rozp. výb. zpr. t. 1191

(zákon o hospodaření s byty).

108, 28. IV. 1948; 27.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 83.ISP (příhlásit)