Josef Horn

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HORN Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. prům., rozp., stál. (náhr.), úsp. kom. a živn. obch.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1094. 99, 20. III. 1948; 45.

k t. 1190. 108, 28. IV. 1948; 21.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 185

(zákon o dvouletém hospodářském plánu).

17, 24. X. 1946; 22.

živn.-obch. výb. zpr. t. 382

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Liberií, podepsaná dne 21. III. 1938 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 8. IV. 1938 č. 80 Sb. z r. 1938).

35, 12. II. 1947; 12.

živn.-obch. výb. zpr. t. 418

(zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich).

36, 13. II. 1947; 8.

rozp. výb. zpr. t. 859

(zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisků).

82, 31. X. 1947; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1069

(zákon o převedení smluvních zaměstnanců [dělníků] ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o někt. změnách tohoto poměru).

98, 18. III. 1948; 8.

rozp. výb. zpr. t. 1070

(zákon o činovném státních a někt. jiných veřejných zaměstnanců).

98, 18. III. 1948; 8

rozp. výb. zpr. t. 1094

(zákon o živnostenské dani).

99, 20. III. 1948; 5.

doslov 45.

rozp. výb. zpr. t. 1190

(zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami).

107, 27. IV. 1948; 20.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

12, 19. IX. 1946; 8.

o zákonu, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946. č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676).

60, 25. VI. 1947; 6.

o zákonu o národním pojištění (t. 1141).

103, 14. IV. 1948; 70.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 676): odpovídá na řeč posl. Hořínka v téže věci.

60, 25. VI. 1947; 24.

Dotazy:

ve věci projevu presidiálního šéfa ministerstva techniky ing. Cuhry, namířenému proti lidově demokratickému režimu a dvouletému plánu (D 138).

83, 25. XI. 1947; 33.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud trestní v Praze (přečin proti cti).

24, 10. XII. 1946; 11.

zpr. t. 457; zprav. dr Rozehnal za dr Zibrína; nevydán.

43, 21. III. 1947; 24.

okr. soud tr. odd. III. v Praze (pro urážku na cti).

68, 11. IX. 1947; 22.

zpr. t. 941; zprav. J. Doležel; nevydán.

91, 22. I. 1948; 12.ISP (příhlásit)