Msgre. Alois Tylínek

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TYLÍNEK Alois, Msgre

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a kult.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 1046 (za omluv. J. Plojhara)

(zákon o zvlášt. přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních).

97, 17. III. 1948; 4.ISP (příhlásit)