Antonín Bartoš

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BARTOŠ Antonín

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., bran. a dopr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské presenční služby na dobu šestinedělního vojenského výcviku u osob, které pečují o dvě nebo více dětí, t. 94.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona o odškodnění některých veřejných zaměstnanců, poškozených v době nesvobody přeložením do výslužby nebo rozvázáním služebního poměru. t. 645.

57, 11. VI. 1947; 55.

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 797.

70, 16. IX. 1947; 46.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zálohách na náhradu za některé škody válečné a škody způsobené mimořádnými poměry (t. 24).

8, 18. VII. 1946; 46.

o zákonu o parlamentní úsporné a kontrolní komisi (t. 265).

30, 18. XII. 1946; 24.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon z 15. V. 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození (t. 284).

31, 19. XII. 1946; 18.

při projednávání vlád. návrhu o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Východní republikou uruguayskou, podepsané dne 2. I. 1947 v Monteviedu (t. 724) mluví o politickém teroru v závodech, zejména u Bati ve Zlíně.

67, 11. VII. 1947; 100.

Věcná poznámka:

při projednávání vlád. návrhu t. 724 (obchodní dohoda ČSR s Vých. republikou uruguayskou) odpovídá na vývody posl. dr Holého a posl. Mráze.

6, 11. VII. 1947; 121.

Naléhavá interpelace:

ve věci výplaty náležitostí z titulu služby čs. příslušníků v RAF,

t. 890. 84, 10. XII. 1947; 18.

odpov. t. 938. 90, 21. I. 1948; 27.

Interpelace:

o naléhavé pomoci obcím Lanžhot, Kostice a Tvrdonice na jižní Moravě postiženým válkou,

t. 592. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

ve věci omezování osobní svobody a politického teroru v národním podniku Baťa, Zlín,

t. 654. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci dostavění dráhy Vizovice-Horní Lideč,

t. 720. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna) 77, 16. X. 1947; 16.

Dotazy:

ve věci asociálního jednání vůči zaměstnanci Otmaru Jabůrkovi v národním podniku Baťa-Zlín (D 70).

62, 1. VII. 1947; 21.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud ve Slavkově u Brna (přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/1933 Sb.).

94, 10. III. 1948; 15.ISP (příhlásit)