Oskár Jeleň

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JELEŇ Oskár

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. bran., inform., inkompat. (náhr.) a kult.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, t. 20.

7, 17. VII. 1946; 18.

na vydání zákona o sňatcích osob, podléhajících branné povinnosti, t. 428.

38. 5. III. 1947; 23.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o právu stavby (t. 526).

48, 6. V. 1947; 3.

o zákonu o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva (t. 748).

67, 11. VII. 1947; 75.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 71.

o znárodňovacích zákonech (t. 1217, 1218 a 1219).

110, 5. V. 1948; 14.

Naléhavá interpelace:

vo veci hospodárenia povereníctva informácií štátnymi peniazmi,

t. 873. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 895. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci činnosti povereníctva informácií,

t. 874. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 896. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci rozdelovania kuchynského riadu na východnom Slovensku,

t. 990. 92, 3. II. 1948; 16.

odpov. t. 1118. 102, 7. IV. 1948; 41.

vo veci zásobovania mäsom na Slovensku,

t. 1004. 94, 10. III. 1948; 9.

Interpelace:

vo veci zatknutia kpt. NB Štefana Kubíka.

t. 396. 36, 13. II. 1947; 24.

odpov. t. 536. 49, 7. V. 1947; 12.

vo veci nezákonného postupu slovenských úradov pri prevádzaní konfiškácie a prídelového pokračovania majetkov Nemcov, Maďarov a zrádcov,

t. 709. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 74, 1. X. 1947; 19.

Dotazy:

vo veci neodpykania trestu Grundenfingena z Levoče (D 132).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 85, 11. XII. 1947; 88.

vo veci menovania zmocnencov pre stavebnú obnovu (D 133).

80, 29. X. 1947; 56.

vo veci zamedzenia zvláštnych úľav pri výkone trestu osobám odsúzeným ľud. sudmi (D 134).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 85, 11. XII. 1947; 88.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci volně se pohybujících osob odsouzených lidovým soudem se Spišské Nové Vsi.

83, 25. XI. 1947; 19.

odpov. 20.

ve věci souzení zrádců a kolaborantů na Slovensku a o výkonu jejich trestu

84, 10. XII. 1947; 10.

odpov. 10.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud odd. II. v Košicích

(přestupek pomluvy a urážky na cti podle §§ 1 a 3 zák. č. 108/1933 Sb.).

94, 10. III. 1948; 15.

zpr. t. 1131; zprav. H. Zimáková; nevydán.

102, 7. IV. 1948; 36.ISP (příhlásit)