Jaroslav Ledl

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEDL Jaroslav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy,

t. 994. 92, 3. II. 1948; 19.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 488

(zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu).

45, 1. IV. 1947; 3.

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1093

(zákon o někt. technicko-hospodářských úpravách pozemků [scelovací zákon]).

100, 21. III. 1948; 16.

stilistické a formální změny. 38.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 27.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 32.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

103, 14. IV. 1948; 61.

Interpelace:

ve věci združstevnění Stoupalova cukrovarnického koncernu na Moravě,

t. 209. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 481. 46, 2. IV. 1947; 23.ISP (příhlásit)