Ing.,RCDr. Bedřich Spáčil

Narozen: v roce 1898
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SPÁČIL Bedřich, Ing.

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat., rozp. a živn.-obch.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 4. IX. 1947; po něm nastoupil Jaroslav Kolář.

68, 11. IX. 1947; 3.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 73.

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a postrojů).

10, 13. IX. 1946; 31.

rozp. výb. zpr. t. 172.

(zákon, jímž se mění někt. ustanovení o dani důchodové ze služebních požitků).

18, 25. X. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 81.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

60, 25. VI. 1947; 34.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o dani ze mzdy (t. 680): odpovídá na řeč posl. Tichoty a prohlašuje, že z funkce poradce min. financí nemá žádného příjmu.

61, 26. VI. 1947; 27.ISP (příhlásit)