JUDr. Vilém Bernard

Narozen: v roce 1912
Zemřel: v roce 1992

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERNARD Vilém, JUDr.

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. úst.-práv., úst. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. III. 1948; nástupce Němec Jan, JUDr.

95, 11. III. 1948; 2.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o studentském majetku, t. 551.

50, 8. V. 1947; 34.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 76

(zákon, kterým se předkládá ÚNS Akt o změně ústavy mezinárodní organisace práce, přijatý 27. Mezinárodní konferencí dne 5. XI. 1945).

10, 13. IX. 1946; 32.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

11, 18. IX. 1946; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

26, 12. XII. 1946; 15.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. 3. 1947 o zahraniční situaci.

42, 20. III. 1947; 32.

o smlouvě o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, podepsané ve Varšavě dne 10. III. 1947 (t. 552).

52, 14. V. 1947; 23.

o mírových smlouvách s Italií, Finskem, Bulharskem, Rumunskem a Maďarskem (t. 800-804).

74, 1. X. 1947; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 67.ISP (příhlásit)