František Hála

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HÁLA František

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován ministrem pošt 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

Zproštěn úřadu ministra 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Souhlas sněmovny s další vazbou.

101, 25. III. 1948; 5.ISP (příhlásit)