Stanislav Novák

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Stanislav

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompal. (náhr.) a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zkrácení vojenské služby osobám zaměstnaným v zemědělství, v zahradnictví a v dolech, t. 43.

9, 12. IX. 1946; 8.

na vydání zákona o scelování pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby, t. 622.

56, 10. VI. 1947; 80.

na vydání zákona o úpravě vlastnictví k zemědělské půdě, t. 717.

64, 3. VII. 1947; 64.

na poskytnutí okamžité pomoci zemědělcům okresu Moravský Krumlov, postiženým rostlinnými škůdci a katastrofálním suchem, t. 761.

68, 11. IX. 1947; 19.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

13, 2. X. 1946; 4.

o zákonu o organisaci zemědělců republiky Československé (t. 743); reaguje též na řeč posl. Smrkovského.

66, 10. VII. 1947; 20.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 41.

Věcná poznámka:

při projednávání inic. návrhu t. 681: reaguje na řeč posl. Nepomuckého o jednání v zemědělském výboru ÚNS.

61, 26. VI. 1947; 9.

odpovídá na věcnou poznámku posl. Nepomuckého v téže věci. 11.

odmítá útok, že rozlišuje občany na arijce a nearijce. 15.

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): odpovídá na řeč posl. Nepomuckého a odmítá jménem klubu posl. čs. nár. soc. demagogické metody, které ohrožují spolupráci v Národní frontě.

67, 11. VII. 1947; 13.

Naléhavá interpelace:

ve věci poskytnutí příspěvku k ceně stonkového lnu ze sklizně 1946,

t. 388. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 436. 38, 5. III. 1947; 23.

ve věci nebezpečného rozšíření kůrovcové pohromy v lesích západních Čech,

t. 840. 78, 23. X. 1947; 30.

odpov. t. 887. 84, 10. XII. 1947; 19.

ve věci předávání majetku drobných zemědělců ve vnitrozemí,

t. 841. 78, 23. X. 1947; 30.

odpov. t. 888. 83, 25. XI. 1947; 32.

ve věci zajištění osiva a sadby pro jaro 1948,

t. 850. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 893. 84, 10. XII. 1947; 19.

ve věci nepřístojného zásahu orgánů SNB proti rozšiřovatelům básně Karla Hašlera "Žádost svatého Václava o přeložení",

t. 917. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 967. 90, 21. I. 1948; 29.

ve věci vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,

t. 988. 92, 3. II. 1948; 16.

ve věci odstranění vad v rozdělování šátků na hlavu ženám pracujícím v zemědělství, v průmyslu, v živnostech a v domácnostech,

t. 1019. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1113. 103, 14. IV. 1948; 82.

ve věci dvojnásobného povýšení odsouzeného Ing. Floriána Glozigy,

t. 1043. 94, 10. III. 1948; 13.

Interpelace:

ve věci použití mužstva STB z Jičína při vyšetřování případu ve Skochovicích, okr. Poděbrady,

t. 385. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 535. 49, 7. V. 1947; 12.

ve věci náhrady škod vzniklých mrazy na orig. a konsumních bramborách v horských oblastech,

t. 406. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 642. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,

t. 410. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci přídělu uhlí pro zemědělce v období 1946/47,

t. 411. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 616. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci přepisování údajů při oceňovacím řízení v pohraniční oblasti okresu dačického a neodůvodněného veřejného obviňování státních úředníků,

t. 472. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 648. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci propuštění vojínů-zemědělců z presenční vojenské služby,

t. 580. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 766. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci policejního vyšetřování činovníků řepařských organisací v zemi Moravskoslezské,

t. 595. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 767. 68, 11. IX. 1947; 19.

ve věci politické persekuce v úřadě ministerstva zemědělství,

t. 687. 62, 1. VII. 1947; 21.

Dotazy:

ve věci odstraněni nedostatku některých hospodářských strojů menšího typu (D 111).

79, 24. X. 1947; 8.

odpov. 90, 21. I. 1948; 30.

ve věci stavby údolní přehrady na řece Svratce u obce Víru na Moravě (D 179).

84, 10. XII. 1947; 22.

odpov. 94, 10. III. 1948; 12.

ve věci přídělů konfiskovaných pozemků pro zahradníky v Brně (D 212).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 10, 7. IV. 1948; 41.

ve věci nemocenského pojištění brigádníkům roč. 1927 a 1928 (D 213).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci zrušení přepychové daně na líh pro vlastní potřebu členů ovocnářských družstev (D 239).

94, 10. III. 1948; 11.

ve věci urychleného přídělu lesa obcím okresu Bystřice nad Pernštejnem (D 243).

94, 10. III. 1948; 11.

odpov. 102, 7. IV. 1948; 41.

ve věci povolování staveb obytných domů na našem venkově (D 244).

94, 10. III. 1948; 11.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci neobdělaných ploch v hospodářském roce 1947.

90, 21. I. 1948; 20.

odpov. 20.

91, 22. I. 1948; 8.

odpov. 8.ISP (příhlásit)