Jaroslav Süsmilich

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SÜSMILICH Jaroslav

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kult., rozp., zásob. a živn. obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zátopou postiženým obyvatelům města Kralup a dalších obcí na kralupském okrese, t. 465.

44, 28. III. 1947; 19.

na poskytnutí rychlé pomoci povodní postiženým obyvatelům obcí okresů Louny, Roudnice a Žatec, t. 509.

48, 6. V. 1947; 11.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu roudnického a slánského, t. 716.

65, 10. VII. 1947; 20.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 643 (za F. Krajčíra)

(Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví, dotčených druhou světovou válkou, spolu se závěrečným protokolem a dodatkovým závěrečným protokolem, podepsanými v Neuchâtelu dne 8. II. 1947).

58, 12. VI. 1947; 34.

živn.-obch. výb. zpr. t. 724

(Obchodní dohoda mezi republikou Československou a Východní republikou uruguayskou, podepsaná dne 2. I. 1947 v Montevideu).

67, 11. VII. 1947; 00.

Naléhavá interpelace:

ve věci propuštění z vazby a zastavení trestního řízení proti Franz Sladkymu,

t. 977. 91, 22. I. 1948; 15.

Interpelace:

ve věci obcházení zákona při udělování živností,

t. 561. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 771. 68, 11. IX. 1947; 20.ISP (příhlásit)