MUDr. Jan Bělehrádek

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BĚLEHRÁDEK Jan, MUDr.

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kult., úst. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o přijímání posluchačů na vysoké školy, t. 466.

44, 28. III. 1947; 19.

na vydání zákona o studentském majetku, t. 551.

50, 8. V. 1947; 34.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1957; 56.

o zákonu o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose (t. 1085) a o zákonu o potírání přenosných nemocí (t. 1086).

99, 20. III. 1948; 37.

o zákonu o potírání alkoholismu (t. 1127).

104, 15. IV. 1948; 28.

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou. podepsané dne 23. IV. 1948 v Praze (t. 1202).

109, 29. IV. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci vybudování porodnicko-gynaekologické a kojenecké kliniky v dosavadním Podolském sanatoriu,

t. 175. 27, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 335. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci četných ztrát dokladů u úřadů podléhajících ministerstvu vnitra,

t. 178. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 370. 35, 12. II. 1947; 14.

Dotazy:

ve věci zatčení dvou britských žurnalistů na Slovensku (D 94).

75, 14. X. 1947; 9.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci incidentů na Čertově jezeře na Šumavě (D 95).

75, 1. X. 1947; 9.

odpov. 80, 29. X. 1947; 56.ISP (příhlásit)