Bohumil Štěpán

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTĚPÁN Bohumil

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bran., dopr., im., kult., práv., rozp., úst.-práv. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 265.

(zákon o parlamentní úsporné a kontrolní komisi).

30, 18. XII. 1946; 7.

práv. výb. zpr. t. 296.

(zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon).

32, 20. XII. 1946; 8.

práv. výb. zpr. t. 295

(zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

32, 20. XII. 1946; 18.

práv. výb. zpr. t. 604

(zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou).

56, 10. VI. 1947; 7.

im. výb. zpr. t. 609

(im. M. Poláka). 56, 10. VI. 1947; 8.

práv. výb. zpr. t. 676

(zákon, jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 20. XII. 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání).

60, 25. VI. 1947; 5.

zahr. výb. zpr. t. 800

(list presidenta republiky, kterým se předkládá ÚNS k projevu souhlasu mírová smlouva s Italií).

73, 30. IX. 1947; 18.

im. výb. zpr. t. 821 (za Dr. Rozehnala)

(im. J. Daxnera).

79, 24. X. 1947; 7.

im. výb. zpr. t. 836

(im. P. Sajala). 79, 24. X. 1947; 7.

im. výb. zpr. t. 947

(im. J. Novotného). 91, 22. I. 1948; 14.

bran. výb. zpr. t. 1025

(vl. návrh smlouvy mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o vojenských zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity, obětem války z roku 1939-1945, podepsané v Paříži dne 1. XII. 1947).

97, 17. III. 1948; 5.

im. výb. zpr. t. 1129.

(im. B. Škrlantové). 102, 7. IV. 1948; 35.

im. výb. zpr. t. 1128

(im. F. Musila). 102, 7. IV. 1948; 35.

práv. výb. zpr. t. 1224

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. IV. 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu).

111, 6. V. 1948; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

29, 14. XII. 1946; 7.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

61, 26. VI. 1947; 16.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů (t. 978).

92, 3. II. 1948; 6.

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané dne 23. IV. 1948 v Praze (t. 1202).

109, 29. IV. 1948; 5.

Naléhavá interpelace:

ve věci zpracování ječmene na slad a zachování výboru sladu do ciziny,

t. 958. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 972. 91, 22. I. 1948; 16.

Interpelace:

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci zlevnění pohonných látek pro zemědělské účely,

t. 291. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 519. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci nezákonné konfiskace českého zemědělského majetku,

t. 311. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 520. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci zrušení zásobovací kontroly v zemědělství a předběžného stanovení cen zemědělských výrobků pro rok 1947,

t. 386. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 569. 52, 14. V. 1947; 30.

Dotazy:

ve věci obnovy zákonného stavu městyse Neratovice (D 28).

24, 10. XII. 1946; 11.

odpov. 49, 7. V. 1947; 11.ISP (příhlásit)