Antonín Vandrovec

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VANDROVEC Antonín

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat., stál., techn. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o prozatímní úpravě zkoušek na právnických fakultách, t. 414.

36, 13. II. 1947; 24.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 423.

38, 5. III. 1947; 23.

na změnu a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích pro případ nemoci, t. 424.

38, 5. III. 1947; 23.

na vydání zákona o změně a doplnění zákona z 13. XII. 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 451.

41, 19. III. 1947; 52.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci postiženým obcím povodní v okresech Zbraslav, Beroun a Dobříš, t. 452.

41, 19. III. 1947; 52.

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 878.

84, 10. XII. 1947; 19.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1045. 96, 11. III. 1948; 10.

k t. 1027. 96, 11. III. 1948; 24.

k t. 1047. 96, 11. III. 1948; 31.

Návrhy doplňovací:

k t. 1027. 96, 11. III. 1948; 24.

k t. 1047. 96, 11. III. 1948; 31.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 19

(vlád. návrh smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií, podepsané v Bělehradě dne 9. V. 1946).

7, 17. VII. 1946; 4.

zahr. výb. zpr. t. 1025

(vl. návrh smlouvy mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o vojenských zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity, obětem války z roku 1939-1945. podepsané v Paříži dne 1. XII. 1947).

97, 17. III. 1948; 5.

Naléhavá interpelace:

ve věci ponechání finančních úřadů v Dobříši

t. 902. 84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. t. 995. 92, 3. II. 1948; 19.ISP (příhlásit)