JUDr. Mikuláš Franek

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRANEK Mikuláš, JUDr.

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Jmenován ministrem bez portefeuille 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 10.

18. VII. 1946 pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonů.

9, 12. IX. 1946; 7.

Zproštěn úřadu ministra 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.ISP (příhlásit)