Růžena Skřivanová

Narozena: v roce 1903

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SKŘIVANOVÁ Růžena

ČS

Nastoupila po dr Stránském Jaroslavu, který se vzdal mandátu.

Slib vykonala 111, 6. V. 1948; 5.ISP (příhlásit)