Dr. Ing. Štěpán Benda

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENDA Štěpán, Ing. Dr.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., osidl., úsp. kom. (náhr.) a zeměd.

Návrhy iniciativní:

ve věci urychleného předložení osnovy zákona o nové úpravě platových a služebních poměrů veřejných zaměstnanců, jakož i jejich odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 118.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 19.

o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744).

66, 10. VII. 1947; 29.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 10.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): odpovídá na řeč posl. Nepomuckého o delegacích zemědělců v parlamentě.

67, 11. VII. 1947; 15.

za rozpravy o zákonu o úpravě někt. poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749): mluví o činnosti posl. Tuly.
67, 11. VII. 1947; 99.

Naléhavá interpelace:

ve věci vývozu chmelařské sádě do zahraničí,

t. 1023. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1121. 102, 7. IV. 1948; 41.

Interpelace:

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci pomoci obyvatelstvu obcí na Sedlčansku a Neveklovsku za okupace vystěhovaných,

t. 253. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 479. 45, 1. IV. 1947; 49.

ve věci konfiskace majetku,

t. 275. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 483. 46, 2. IV. 1947; 23.

ve věci osidlování volyňských Čechů,

t. 567. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 649. 59, 24. VI. 1947; 24.

Dotazy:

ve věci výplaty náhrady škod obyvatelstvu poškozenému výbuchem pracháren v Terezíně (D 68).

60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci živelní pohromy v obci Klapý, okr. Libochovice (D 72).

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci převzetí budovy železniční zastávky v Rynholci do správy ČSD (D 142).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Litoměřicích (urážka na cti).

17, 24. X. 1946; 33.

zpr. t. 330; zprav. dr. V. Krajina; nevydán.

34, 30. I. 1947; 11.

kraj. soud v Litoměřicích

(přečiny § 14, č. 1, § 18, č. 2 a 3 zák. č. 50/1923 Sb. a přestupek podle § 1, 14, odst. 2, č. 4 zák. č. 108/1933 Sb.).

102, 7. IV. 1948; 42.

zpr. t. 1161; zprav. V. David; vydán.

105, 16. IV. 1948; 14.ISP (příhlásit)