JUDr. Gustav Husák, CSc.

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1991

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUSÁK Gustav, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. dopr., techn. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou, podepsané ve Varšavě dne 10. III. 1947 (t. 552).

52, 14. V. 1947; 15.

státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908) a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 58.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 37.ISP (příhlásit)