Julius Klimek

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLIMEK Julius

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kult., rozp. a úst.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 32

(zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta republiky z 27. X. 1945, č. 116 Sb., o zmene zák. z 25. VI. 1926, č. 122 Sb. a vlád. nariadenia z 17. VII. 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných, príp. recipovaných a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva)

8, 18. VII. 1946; 42.

rozp. výb. zpr. t. 793

(zákon, kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména).

69, 12. IX. 1947; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1046.

(zákon o zvlášt. přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních).

97, 17. III. 1948; 4.

Interpelace:

o úpravě odměn za vyučování náboženství,

t. 16. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 116. 13, 2. X. 1946; 26.

ve věci trýznivého postupu školských úřadů proti členům profesorského sboru reálného gymnasia v Praze II,

t. 88. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 294. 33, 29. I. 1947; 17.

o nutné pomoci zemědělcům obcí Halenkova, Nového Hrozenkova a Velkých Karlovic, poškozeným dne 5. VI. 1947 větrnou smrští a krupobitím,

t. 693. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.ISP (příhlásit)