Ladislav Cígler

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CÍGLER Ladislav

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., prům., soc.-pol. a stál. (náhr.).

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu, t. 266.

29, 14. XII. 1946; 22.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 25. X. 1946. č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, t. 679.

60, 25. VI. 1947; 46.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 236

(zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků).

22, 21. XI. 1946; 3.

prům. výb. zpr. t. 250

(zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova).

30, 18. XII. 1946; 29.

prům. výb. zpr. t. 444

(návrh Pavlána, Kaplana, Cíglera, inž. Jankovcové a druhů na vydání zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu). 40, 7. III. 1947; 26.

prům. výb. zpr. t. 564

(zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil).

51, 9. V. 1947; 14.

soc.-pol. výb. zpr. t. 919

(zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947).

89, 18. XII. 1947; 6.

prům. výb. zpr. t. 1047

(zákon o úpravě někt. finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských).

96, 11. III. 1948; 25.

oprava tisk. chyby 30.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

11, 18. IX. 1946; 19.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 25.

o zákonu o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou (t. 578); mluví též o znárodněných podnicích.

53, 14. V. 1947; 6.

o zákonu o Likvidačním fondu měnovém (t. 702).

63, 2. VII. 1947; 36.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

80, 29. X. 1947; 23.

o zákonu o národním pojištění (t. 1144).

104, 15. IV. 1948; 6.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou (t. 578), v níž se ohrazuje proti výtce posl. Janouše, že mluvil proti délce dovolených.

53, 14. V. 1947; 14.

Interpelace:

ve věci snížení cen potravin dodávaných UNRRA-ou,

t. 15. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 162. 17, 24. X. 1946; 33.

ve věci hospodářského povznesení a zvelebení zanedbaného kraje příbramského,

t. 137. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 340. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci přísného trestání šmelinářů-sabotérů našeho národního hospodářství,

t. 274. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 482. 46, 2. IV. 1947; 23.

ve věci nedostatku pracovních sil u úřadů práce,

t. 708. 65, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna) 71, 17. IX. 1947; 74.

Dotazy:

ve věci plýtvání papírem (D 257).

94, 10. III. 1948; 13.

ve věci základní odborné školy učňovské v Plzni (D 258).

94, 10. III. 1948; 13.

Dotazy podle § 65 j. ř.

ve věci započítávání soukromé praxe učitelům a profesorům základních odborných a státních průmyslových škol.

90, 21. I. 1948; 16.

odpov. 16.

ve věci výkonnostních přídavků pro učitele a profesory základních odborných a státních průmyslových škol.

90, 21. I. 1948; 17.

odpov. 17.

ve věci zvláštního příplatku učitelům základních odborných škol a učitelům a profesorům státních průmyslových škol.

90, 21. I. 1948; 18.

odpov. 18.

ve věci prodejen znárodněného průmyslu.

90, 21. I. 1948; 19.

odpov. 19.

ve věci reorganisace distribuce.

90, 21. I. 1948; 21.

odpov. 21.ISP (příhlásit)