Pavla Šimonková

Narozena: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠIMONKOVÁ Pavla

KSČ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. inic., inkompat. (náhr.), rozp., soc.-pol., úst. a zeměd.

Iniciativní návrhy:

na vydání zákona o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947, t. 463.

43, 21. III. 1947; 26.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení družstevního práva o výkonu členských práv a o přijímání nových členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 640.

57, 11. VI. 1947; 55.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1186. 108, 28. IV. 1948; 20.

Zpravodajem:

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1186 (zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru).

107, 27. IV. 1948; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil (t. 564).

51, 9. V. 1947; 24.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 43.ISP (příhlásit)