Blažej Vilím

Narozen: v roce 1909
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VILÍM Blažej

(SD)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet. a stál.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou, t. 433.

33, 5. III. 1947; 23.

o trvalé úpravě právních vztahů k zemědělské a lesní půdě, t. 756.

68, 11. IX. 1947; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

25, 11. XII. 1946; 22.

o zákonu o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou (t. 723).

65, 10. VII. 1947; 14.ISP (příhlásit)