Jan Brukner

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRUKNER Jan

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 110. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inic., inkompat., techn. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům v některých obcích okresu chotěbořského, táborského, sedlčanského, milevského a Kamenice n. L., postiženým živelní pohromou, t. 101.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení, t. 222.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona, kterým se mění zákon o přímých daních, t. 935.

90, 21. I. 1948; 27.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 36.

Věcná poznámka:

za rozpravy o stát. rozpočtu na r. 1948 (t. 908)

- odpovídá V. Paškovi na výroky o veř. projevu na veř. schůzi v Oudoleni a o dohodě stran soc. dem. a komunistické.

88, 17. XII. 1947; 68.

Naléhavá interpelace:

ve věci poskytnutí příspěvku k ceně stonkového lnu ze sklizně 1946,

t. 388. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 436. 38, 5. III. 1947; 23.

ve věci urychleného stanovení cen brambor,

t. 861. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 939. 90, 21. I. 1948; 27.

Interpelace:

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb. ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci neoprávněného rušení národních správ živností v pohraničí,

t. 150. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 342. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci obchodu s koňmi,

t. 157. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 348. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci poškozování živnostnictva zřizováním nových filiálních prodejen továren cukrovinek,

t. 174. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 369. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zrušení finanční stráže v pohraničí,

t. 206. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 300. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vydání oceňovacích směrnic pro účely dávky z majetku o majetkovém přírůstku,

t. 207. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 279. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci cen a prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 208. 20, 7. XI. 1946; 15.

odpov. t. 270. 30, 18. XII. 1946; 43.

ve věci odstranění stranických znaků z průmyslových závodů,

t. 624. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. t. 783. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje rozhlasových přijimačů,

t. 652. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci neoprávněného prodeje uhlí znárodněnými průmyslovými podniky,

t. 653. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Dotazy:

ve věci ustavení místního národního výboru v Zalešanech, s. o. Kouřim (D 16).

17, 24. X. 1946; 33.

odpov. 37, 14. II. 1947; 40.

ve věci decentralisace finančních úřadů a chystaného zrušení berních úřadů (D 148).

83, 25. XI. 1947; 33.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Kutné Hoře

(přečiny podle § 14/5, § 18/2. 3, § 15/1 zák. č. 50/1923 Sb.).

101, 25. III. 1948; 34.

zpr. t. 1137; zprav. J. Abrahám; vydán.

102, 7. IV. 1948; 39.ISP (příhlásit)