František Kaplan

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAPLAN František

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., prům., soc.-pol., stál. (náhr.) a úsp. kom. (náhr.)

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu, t. 266.

29, 14. XII. 1946; 22.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1190. 108, 28. IV. 1948; 21.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 444

(návrh Pavlána, Kaplana, Cíglera. inž. Jankovcové a druhů na vydání zákona, kterým se upravuje pracovní doba v báňském průmyslu).

40, 7. III. 1947; 25.

prům. výb. zpr. t. 578

(zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou).

53, 14. V. 1947; 6.

prům. výb. zpr. t. 1045

(zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů).

96, 11. III. 1948; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 437).

38, 5. III. 1947; 12.

o zákonu o hornickém pensijním pojištění (t. 441).

39, 6. III. 1947; 10.

Naléhavá interpelace:

ve věci zřízení železniční zastávky u skláren v Krásně n. Bečvou na trati Rožnov p. R.- Val. Meziříčí,

t. 809. 72, 18. IX. 1947; (viz 78, 23. X. 1947; 31).

odpov. t. 830. 75, 14. X. 1947; 9.ISP (příhlásit)