Dr., h. c. Josef Plojhar

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1981

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PLOJHAR Josef

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., kult., úsp. kom. a zahr.

Jmenován ministrem zdravotnictví 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Návrhy iniciativní:

na povinné očkování proti záškrtu, t. 28.

9, 12. IX. 1946; 8.

na vydání zákona, kterým se mění dekret presidenta republiky č. 114, ze dne 27. X. 1945 o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodu ředitelství pošt v zemi České a Moravskoslezské, t. 141.

15, 16. X. 1946; 13.

zamítnut 24, 10. XII. 1946; 11.

na vydání zákona, jímž se vymezuje pojem čs. osvobozeného politického vězně, t. 120.

16, 17. X. 1946; 10.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 786.

68, 11. IX. 1947; 20.

na poskytnutí příspěvku na úhradu škod nejtíže suchem postižených zemědělců v politických okresech Čes. Budějovice, Čes. Krumlov, Jindř. Hradec, Kaplice, Písek, Prachatice, Strakonice, Třeboň a Týn n. Vlt., t. 962.

90, 21. I. 1948; 28.

Zpravodajem:

prům. výb. zpr. t. 723

(návrh Vilíma a druhů na vydání zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou).

65, 10. VII. 1947; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (t. 31).

8, 18. VII. 1946; 29.

o mírových smlouvách s Italií, Finskem, Bulharskem, Rumunskem a Maďarskem (t. 800-804).

74, 1. X. 1947; 16.

Naléhavá interpelace:

ve věci rozhodování ONV v Jindřichově Hradci o přídělu uhlí,

t. 792. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci poskytnutí pomoci zemědělcům v okresích jižních Čech postižených katastrofálním suchem,

t. 937. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 1021. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci Jihočeského národního divadla v Čes. Budějovicích,

t. 985. 92, 3. II. 1948; 15.

odpov. t. 1042. 94, 10. III. 1948; 43.

Interpelace:

ve věci snížení zvláštního platového přídavku veřejným zaměstnancům,

t. 21. 7, 17. VII. 1946; 17.

odpov. t. 231. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci zrušení platnosti nařízení říšského protektora č. 263/1941,

t. 34. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 228. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci zastavení výchovného veřejným zaměstnancům, jichž děti obdržely vysokoškolská stipendia,

t. 221. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 429. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci osidlování volyňských Čechů,

t. 567. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 649. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci vyplácení náhrad za znárodněné podniky průmyslu potravinářského,

t. 692. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci urychleného vydání směrnic k provedení zákona č. 255/1946 Sb.,

t. 706. 64, 3. VII. 1947; 63.

Dotazy:

ve věci mimořádného jednorázového uvolnění částí vázaných vkladů sociálně slabým osobám (D 29).

25, 11. XII. 1946; 51.

odpov. 37, 14. II. 1947; 40.

ve věci státních podpor pro přestárlé (D 84).

68, 11. IX. 1947; 21.

odpov. 80, 29. X. 1947; 56.

ve věci rušení středních škol v Čes. Budějovicích (D 241).

94, 10. III. 1948; 11.ISP (příhlásit)