Josef Smrkovský

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SMRKOVSKÝ Josef

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. stál., úst.-práv., úst., zahr. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, který se mění a doplňují některá ustanovení družstevního práva o výkonu členských práv a o přijímání nových členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 640.

57, 11. VI. 1947; 55.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 994.

92, 3. II. 1948; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 40.

o zákonu o organisaci zemědělců republiky Československé (t. 743).

66, 10. VII. 1947; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 11.

o zemědělských předlohách t. 1067, 1082, 1087, 1088, 1093 a 1095.

100, 21. III. 1948; 21.

Věcná poznámka:

při projednávání inic. návrhu t. 681: reaguje na věcnou poznámku posl. St. Nováka o úřednících min. zemědělství.

61, 26. VI. 1947; 13.

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): prohlašuje, že tento zákon je krokem vpřed a že komunističtí poslanci hájili poctivě zájmy zemědělců.

67, 11. VII. 1947; 18.ISP (příhlásit)