Jan Děd

Narozen: v roce 1894

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DĚD Jan

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. prům., úsp. kom. (náhr.) a živn. obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcím okresu přeštického, t. 755.

68, 11. IX. 1947; 19.

na poskytnutí úhrady škod způsobených krupobitím a živočišnými škůdci v obcích okresu plánického a klatovského, t. 910.

84, 10. XII. 1947; 21.

Návrhy doplňovací:

k t. 1187. 108, 28. IV. 1948; 19.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 620 (za F. Křepelu)

(zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských).

57, 11. VI. 1947; 42.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

11, 18. IX. 1946; 2.

o zákonu o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání (t. 923).

89, 18. XII. 1947; 39.

o znárodňovacích zákonech (t. 1186, 1187, 1188, 1190, 1192 a 1193).

107, 27. IV. 1948; 31.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci plnění resoluce živnostensko-obchodního výboru ústavodárného Národního shromáždění.

93, 4. II. 1948; 4.

odpov. 5.

ve věci rabatu, poskytovaného výrobními podniky.

93, 4. II. 1948; 6.

odpov. 6, 7.

ve věci cen textilního zboží. 93, 4. II. 1948; 7.

odpov. 7.ISP (příhlásit)