PhDr. Josef Novák

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÁK Josef, PhDr.

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., rozp., stál., úst.-práv. a úst.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 82.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1164. 105, 16. IV. 1948; 8.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 749

(zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském).

67, 11. VII. 1947; 82.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dvouletém hospodářském plánu (t. 185).

18, 25. X. 1946; 9.

o zákonu, kterým se zabezpečuje snížení cen někt. zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (t. 496).

45, 1. IV. 1947; 40.

o zákonu o Likvidačním fondu měnovém (t. 702).

63, 2. VII. 1947; 31.

Interpelace:

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci pomoci obyvatelstvu obcí na Sedlčansku a Neveklovsku za okupace vystěhovaných,

t. 253. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 479. 45, 1. IV. 1947; 49.ISP (příhlásit)