František Hatina

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HATINA František

(SD)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., kontr. dvoulet., techn. a zásob.

Návrhy pozměňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Návrhy doplňovací:

k t. 288. 33, 29. I. 1947; 15.

Zpravodajem:

inform. výb. zpr. t. 478

(zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů).

44, 28. III. 1947; 3.

inform. výb. zpr. t. 540

(připomínky presidenta republiky k vrácenému zákonu z 28. III. 1947 o postavení redaktorů a o Svazech novinářů).

54, 28. v. 1947; 6.

vyjádření k pozměňovacímu návrhu 8.

živn.-obch. výb. zpr. t. 975 za Z. Fierlingera

(zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu).

91, 22. I. 1948; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského (t. 186).

19, 6. XI. 1946; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 84.

o zákonu o státní podpoře na bytovou výstavbu (t. 442) a o zákonu o někt. opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem (t. 446).

40, 7. III. 1947; 12.

Interpelace:

ve věci nedostatečného opatření organisace v hospodaření se zemědělskými produkty a v ochraně hovězího dobytka,

t. 104. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 277. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci sjednání nápravy v pohraničních okresích z důvodů bezpečnostních,

t. 105. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 316. 33, 29. I. 1947; 17.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci stavby dílen československých státních drah v Čes. Velenicích.

90, 21. I. 1948; 22.

odpov. 22.

ve věci vysídlení podbrdských obcí v době okupace a provedení nového zaknihování po jejich zpětném návratu na své usedlosti.

91, 22. I. 1948; 5.

odpov. 5.ISP (příhlásit)