Celkem nalezeno 1434 dokumentů. (1. strana, celkem 96 stran)

KódReferenceNázevStav
13914/19COM(2019) 548 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění, výsledcích a celkovém hodnocení Evropského roku kulturního dědictví 2018Navrženo k projednání
13892/19COM(2019) 551 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a novozélandskými orgány příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismuNavrženo k projednání
13889/19COM(2019) 490 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období − program pro spotřebitele na období 2014−2020Navrženo k projednání
13858/19COM(2019) 565 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvíchNavrženo k projednání
13816/19COM(2019) 575 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní námořní organizaci během 31. zasedání shromáždění imo ve věci přijetí změn rezoluce A.658(16) o používání odrazek a reflexních materiálů u záchranných prostředků a jejich umisťování na tyto prostředky, postupů státní přístavní inspekce z roku 2017 (rezoluce A.1119(30)) a pokynů pro prohlídky v rámci harmonizovaného systému prohlídek a vydávání osvědčení (HSSC) (rezoluce A.1120(30))Navrženo k projednání
13815/19COM(2019) 574 finalPozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhéNavrženo k projednání
13813/19COM(2019) 569 finalPozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhéNavrženo k projednání
13811/19COM(2019) 568 finalPozměněný návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhéNavrženo k projednání
13764/19COM(2019) 562 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, včetně zprávy o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 599/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užitíNavrženo k projednání
13760/19COM(2019) 556 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Společném výboru pro provádění dohody (SVPD) zřízeném podle článku 18 dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví, pokud jde o přijetí jeho jednacího řáduNavrženo k projednání
13721/19COM(2019) 566 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitéhoNavrženo k projednání
13717/19COM(2019) 557 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Report on the functioning of the European carbon market - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkemNavrženo k projednání
13711/19COM(2019) 559 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Preparing the ground for raising long-term ambition - EU Climate Action Progress Report 2019 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vytvoření předpokladů pro zvýšení dlouhodobých ambicí - Zpráva o pokroku opatření EU v oblasti klimatu pro rok 2019Navrženo k projednání
13708/19COM(2019) 576 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje k zahájení jednání o dohodě o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (CCMAA) s BěloruskemNavrženo k projednání
13702/19COM(2019) 561 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii (Zpráva za rok 2017)Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)