JUDr. Adolf Klimek

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1990

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLIMEK Adolf, JUDr.

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., im. a stál.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 30. III. 1948; po něm nastoupil Jaroslav Kratochvíl.

102, 7. IV. 1948; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 24. 8, 18. VII. 1946; 50.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 190

(im. dr. A. Čepičky). 21, 20. XI. 1946; 7.

im. výb. zpr. t. 331

(im. M. Sedláka). 34, 30. I. 1947; 11.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

11, 18. IX. 1946; 7.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908) a o prohlášení min. financí dr. Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 12.

Dotazy:

ve věci promítání diapositivu s blahopřáním k Novému (D 219).

92, 3. II. 1948; 16.

odpov. 94, 10. III. 948; 11.ISP (příhlásit)