František Kaďůrek

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAĎŮREK František

L

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat., zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

na vydání zákona o přídělu hospodářských strojů zemědělcům t. 871.

83, 25. XI. 1947; 30.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1088

(zákon o zemědělském úvěru).

100, 21. III. 1948; 10.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13 XII. 1946; 67.

o zákonu o zřízení fondu pro zmírnění škod, způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy (t. 1123).

102, 7. IV. 1948; 10.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 6.

Naléhavá interpelace:

ve věci výroby hospodářských strojů a přídělu materiálu k jejich výrobě soukromým podnikatelům, t. 936.

90, 21. I. 1948; 27.

ve věci rozparcelování, případně propachtování 124.159 ha zemědělské půdy státních statků malozemědělcům k doplnění jejich zemědělské nesoběstačné usedlosti; t. 1024.

94, 10. III. 1948; 10.

ve věci stanovení cen zemědělských výrobků ze sklizně 1948, t. 1044.

94, 10. III. 1948; 13.

Interpelace:

ve věci vedení hospodářských výkazů, statkových archů, pomocných knížek a mléčných záznamů,

t. 38. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 194. 19, 6. XI. 1946; 25.

ve věci provádění zákona ze dne 13. VI. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 86. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 304. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci zrušení pachtovní smlouvy mezi šestnácti obcemi pol. okresu hustopečského a lesním úřadem v Židlochovicích,

t. 89. 12, 119. IX. 1946; 13.

odpov. t. 308. 33, 29. I. 1947; 17.

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vysídlení přídělců z několika obcí v okrese Moravský Beroun,

t. 167. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 336. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci neuspokojivého přídělu traktorů Zbrojovky pro zemi Moravskoslezskou,

t. 168. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 367. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci provádění dekretu pres. rep. č. 103/45 Sb. pokud se týká znárodnění dobytčího pojištění,

t. 169. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 323. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci poplatků z pálení slivovice v selských nebo družstevních selských pálenicích a ve věci úpravy pálení slivovice vůbec,

t. 171. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 368. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci stanovení cen za řepu cukrovou v kampani r. 1946,

t. 219. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 395. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci zlevnění pohonných látek pro zemědělské účely,

t. 291. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 519. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci stanovení cen zemědělských. výrobků ze sklizně v r. 1947 a zajištění jejich odbytu a zpeněžení,

t. 310. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 521. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci zrušení zásobovací kontroly v zemědělství a předběžného stanovení cen zemědělských výrobků pro rok 1947,

t. 386. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 569. 52, 14. V. 1947; 30.

ve věci nezákonného zatčení a dání do vazby přednosty okresního soudu v Rýmařově,

t. 443. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 647. 59, 24. VI. 4947; 24.

ve věci bezdůvodné stávky a demonstrace, vyvolané zaměstnanci továrny firmy Moravské elektrotechnické závody, národní podnik v Mohelnici dne 26. IV. 1947,

t. 576. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

o nutné pomoci zemědělcům obcí Halenkova, Nového Hrozenkova a Velkých Karlovic, poškozeným dne 5. VI. 1947 větrnou smrští a krupobitím,

t. 693. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci zmizelého cukru a melasy z rolnického cukrovaru v Němčicích,

t. 705. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

Dotazy:

ve věci zachování pěstitelského příplatku pro pěstitele uznaného osiva a příplatku na čekanku (D 229).

92, 3. II. 1948; 16.

odpov. 102, 7. IV. 1948; 41.

ve věci přidělování stavebních hmot na udržování a opravy zemědělských budov a zařízení (D 231).

92, 3. II. 1948; 16.

ve věci zrušení povinnosti nedělního vykládání vagonů u Hospodářských družstev skladištních (D 232).

92, 3. II. 1948; 16.

odpov. 101, 25. III. 1948; 35.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Přerově

(přestupek ublížení na cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb.).

11, 18. IX. 1946; 26.

zpr. t. 188; zpráv. J. Doležel; nevydán.

20, 7. XI. 1946; 13.

okr. soud v Přerově

(přestupek ublížení na cti podle § 2 zák. č. 108/33 Sb.).

11, 18. IX. 1946; 26.

zpr. t. 189; zprav. V. Tichý; nevydán.

21, 20. XI. 1946; 7.ISP (příhlásit)