František Klátil

Narozen: v roce 1905
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLÁTIL František

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform., inkompat. (náhr.) a osidl.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o postavení redaktorů a o Svazech novinářů (t. 478).

44, 28. III. 1947; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr. Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 7.

Naléhavá interpelace:

ve věci přemisťování průmyslových podniků z okresu Vejprty,

t. 1044. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1176. 107, 27. IV. 1948; 41.

ve věci zjišťování politické příslušnosti příslušníků SNB komunistickou stranou Československa,

t. 1030. 94, 10. III. 1948; 10.

Dotazy:

ve věci zlepšení zásobovací situace v průmyslovém pohraničí (D 195).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 94, 10. III. 1948; 11.ISP (příhlásit)