Peter Babej

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BABEJ Peter

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. dopr.-techn., inkompat., prům. a zásob.

Zvolen provisorně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně pořadatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon z 15. V. 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození (t. 284).

31, 19. XII. 1946; 17.

o zákonu o státní podpoře na bytovou výstavbu (t. 442) a o zákonu o někt. opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem (t. 446).

40, 7. III. 1947; 15.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. IV. 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově (t. 656).

58, 12. VI. 1947; 10.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 60.

Dotazy:

vo veci zamedzenia odpredaja pozemkov podliehajúcich revízii prvnej pozemkovej reformy (D 127).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 94, 10. III. 1948; 12.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci odhadu škod vzniklých válkou na Slovensku.

83, 25. XI. 1947; 4.

odpov. 4.

ve věci kontroly výstavby válkou zničených obcí na Slovensku.

83, 25. XI. 1947; 28.

odpov. 28.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Prešově

(přestupek urážky na cti a pomluvy, spáchaný tiskem podle § 1 a 2 zák. č. 108/1933 Sb. a podle § 50, č. 57/45 Sb. n. SNR).

84, 10. XII. 1947; 22.ISP (příhlásit)