JUDr. Vojtech Vagašský

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VAGAŠSKÝ Vojtech, JUDr.

SSO

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byl členem výb. bezp., im., inkompat., práv., stál. (náhr.) a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o scelování pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby, t. 622.

56, 10. VI. 1917; 80.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 438

(zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň [zákon o exekuci na platy]).

38, 5. III. 1947; 19.

zahr. výb. zpr. t. 553 (za dr Špánika)

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná dne 16. X. 1946 v Rio de Janeiro a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XI. 1946, či. 1/47 Sb.).

49, 7. V. 1947; 5.

práv. výb. zpr. t. 743

(zákon o organisaci zemědělců republiky Československé).

66, 10. VII. 1947; 8.

oprava tisk. chyby 67, 11. VII. 1947; 27.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 57.

o zákonu o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva (t. 748).

67, 11. VII. 1947; 78.

Interpelace:

vo veci orgánmi OBZ zbitého a mučeného Andreja Maťaša-Vaľka z Giraltoviec,

t. 39. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 226. 21, 20. XI. 1946; 9.ISP (příhlásit)