RNDr. Vladimír Krajina

Narozen: v roce 1905
Zemřel: v roce 1993

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRAJINA Vladimír, RNDr.

(ČS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. im., kult., stál. a úst.

Návrh podle § 23, odst. 3 j. ř.:

aby sněmovna změnila usnesení inic. výboru, kterým byl zamítnut inic. návrh Dr. Krajiny Dr. Hřebíka t. 523. Usnesení změněno a návrh znovu přikázán k projednání inic. výboru.

61, 26. VI. 1947; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o přijímání posluchačů na vysoké školy, t. 466.

44, 28. III. 1947; 19.

na vydání zákona, jímž se mění zákon o právu shromažďovacím, t. 523.

49, 7. V. 1947; 11.

na vydání zákona o mimořádném přídavku a jednorázové výpomoci státním a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů, t. 797.

68, 11. IX. 1947; 46.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 330

(im. inž. dr Š. Bendy).

34, 30. I. 1947; 11.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

25, 11. XII. 1946; 28.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

85, 11. XII. 1947; 16.

Poznámka:

Reaguje na prohlášení A. Hodinové-Spurné o ministru spravedlnosti dr. Drtinovi.

91, 22. I. 1948; 10.

Naléhavá interpelace:

o odvolání tak zvaných zmocněnců z peněžních institucí a ustavení předsednictva Ústředního svazu peněžnictví,

t. 712. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. t. 769. 68, 11. IX. 1947; 19.

Interpelace:

ve věci vydávání t. zv. Románových novinek,

t. 379. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 570. 54, 28. V. 1947; 11.

ve věci censurování projevu pana presidenta republiky Dr Eduarda Beneše k České národní radě,

t. 582. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 19247; 21.

ve věci restaurace kulturně a historicky cenných hradů a zámků,

t. 729. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 84, 10. XII. 1947; 22.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze

(zločiny podle §§ 2, 6 čís. 2 zák. č. 50/1923 Sb.).

97, 17. III. 1948; 9.

zpr. t. 1077; zprav. dr J. Kokeš; vydán.

98, 18. III. 1948; 24.

kraj. soud tr. v Praze (zločin podle § 2 zák. č. 50/1923 Sb. a zločin podle § 2, č. 1, odst. 2 zákona č. 71/1935 Sb. a zločin podle §§ 5, 101, 102c tr. z.).

110, 5. V. 1948; 26.

zpr. t. 1232; zprav. dr J. Kokeš; vydán.

111, 6. V. 1948; 23.

mimořád. lidový soud v Praze

(podezření ze zločinu proti státu podle § 1 zák. č. 22/1946 Sb. a čl. I., § 1 zák. č. 33/1948 Sb., § 6 č. 1 a 2 zák. č. 50/1923 Sb. a podezření ze zločinu udavačství podle § 11 zák. č. 22/1946 Sb. a čl. I., § 1 zák. č. 33/1948 Sb.).

110, 5. V. 1948; 26.

zpr. t. 1235; zprav. dr J. Kokeš; vydán.

111, 6. V. 1948; 24.ISP (příhlásit)