František Hynek

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HYNEK František

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. dopr., inic., inkompat. (náhr.) a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 82.

11, 18. IX. 1946; 26.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům v některých obcích okresu chotěbořského, táborského, sedlčanského, milevského a Kamenice n. L., postiženým živelní pohromou, t. 101.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 9.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného stanovení cen brambor,

t. 861. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 939. 90, 21. I. 1948; 27.

ve věci rozparcelování, případně propachtování 124.159 ha zemědělské půdy státních statků malozemědělcům k doplnění jejich zemědělské nesoběstačné usedlosti, t. 1024.

94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci trhových svazů,

t. 252. 24, 110. XII. 1946; 10.

odpov. t. 371. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci pomoci obyvatelstvu obcí na Sedlčansku a Neveklovsku za okupace vystěhovaných,

t. 253. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 479. 45, 1. IV. 1947; 49.

ve věci nezákonné konfiskace českého zemědělského majetku.

t. 311. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 520. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci naléhavé pomoci obyvatelstvu bývalých vojenských střelnic,

t. 704. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

Dotazy:

ve věci dobudování a zlepšení železniční sítě na Českomoravské vysočině (D 4).

12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci zrušení přídělu lesa obci Horní Cerekev (D 38).

38, 5. III. 1947; 23.

odpov. 51, 9. V. 1947; 38.

ve věci zhoršení úvěrových podmínek pro přestěhovalce z bývalých německých vojenských cvičišť. (D 39).

38, 5. III. 1947; 23.

odpov. 59, 24. VI. 1947; 25.

ve věci účelného použití býv. zámku Tloskov u Neveklova (D 66).

59, 24. VI. 1947; 25.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci rozdávání agitačních tiskovin vojínům při odchodu z presenční služby (D 74).

67, 11. VII. 1947; 127.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci daňových úlev pro obyvatele bývalých vojenských cvičišť (D 75).

67, 11. VII. 1947; 127.

odpov. 78, 23. X. 1947: 31.

ve věci přídělu lesů obci Veselá. okres Kamenice nad Lipou (D 93).

74, 1. X. 1947; 18.

odpov. 83, 25. XI. 1947; 34.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Táboře (přečin podle § 18, č. 1 a 3 zák. č. 50/1923 Sb.).

102, 7. IV. 1948; 42.

zpr. t. 1155; zprav. K. Mestek; nevydán.

105, 16. IV. 1948; 11.ISP (příhlásit)