JUDr. Adolf Procházka

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROCHÁZKA Adolf, JUDr.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 4.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Jmenován ministrem zdravotnictví 2. VII. 1946.

3, 8. VII. 1946; 110.

Zproštěn úřadu ministra 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj soud tr. v Praze

(zločin podle § 2, odst. 1, 2 zák. č. 50/1923 Sb.).

102, 7. IV. 1948; 42.

zpr. t. 1159; zprav. V. David; vydán.

105, 16. IV. 1948; 13.ISP (příhlásit)