Mária Turková

Narozena: v roce 1911
Zemřela: v roce 1947

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TURKOVÁ Mária

KSS

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 54, 28. V. 1947; 9.

Byla členkou výb. inkompat. (náhr.), zdrav. a živn.-obch.

Zemřela 10. XII. 1947; nástupce Haim Kornel JUDr.

84, 10. XII. 1947.

Návrhy resoluční:

k t. 454. 41, 19. III. 1947; 49.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 453 (za dr Bureše)

(zákon o organisaci péče o mládež).

41, 19. III. 1947; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 92.

o zákonu o poradenské zdravotní péči, (t. 454).

41, 19. III. 1947; 36.

o zákonu o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem (t. 603).

55, 29. V. 1947; 4.

o zákonu o dani ze mzdy (t. 680).

60, 25. VI. 1947; 43.

Dotazy:

vo veci pridelenia firmy Manderla národnému podniku (D 128).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

vo veci vyhlásenia trenčianskej rafinérie za znárodnený podnik (D 129).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.ISP (příhlásit)