Ing. doc. Štěpán Ješ

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1966

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JEŠ Štěpán, Ing. Dr.

(ČS)

Slib vykonal 1, 18, VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. rozp., techn. a úsp. kom.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o organisaci peněžnictví, t. 740.

67, 11. VII. 1947; 128.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí okresu ledečského a kutnohorského, t. 754.

68, 11. IX. 1947; 19.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 185

(zákon o dvouletém hospodářském plánu).

17, 24. X. 1946; 14.

rozp. výb. zpr. t. 442

(zákon o státní podpoře na bytovou výstavbu).

40, 7. III. 1947; 9.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod. doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 84.

o zákonu o státní podpoře na bytovou výstavbu (t. 442) a o zákonu o někt. opatřeních ve stavebnictví, souvisící s dvouletým hospodářským plánem (t. 446).

40, 7. III. 1947; 18.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. IV. 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově (t. 656).

58, 12. VI. 1947; 13.

o zákonu o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisků (t. 859) a o zákonu o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) (t. 858).

82, 31. X. 1947; 13.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 77.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zák. t. 858 a 859 - odpovídá na řeč posl. Janouše o milionářích.

82, 31. X. 1947; 36.

odpovídá též na věcnou poznámku posl. Janouše. 37.

Interpelace:

ve věci vyměřování dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku,

t. 281. 32, 20. XII. 1946; 53.

odpov. t. 420. 38, 5. III. 1947; 22.

Dotazy:

ve věci výdajů. které zatížily státní hospodaření mimo rozpočet (D 199).

90, 21. I. 1948; 30.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze

(přečin podle §§ 1 až 3 zák. čís. 108/33 Sb.).

75, 14. X. 1947; 10.

zpr. t. 942; zprav. J. Horváth; nevydán.

91, 22. I. 1948; 12.ISP (příhlásit)