Ivan Olbracht

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

OLBRACHT Ivan

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 8.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inform. a kult.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, t. 20.

7, 17. VII. 1946; 18.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády

6, 11. VII. 1946; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; mluví též o Kulturním svazu.

27, 12. XII. 1946; 76.

Interpelace:

ve věci divadel,

t. 257. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 503. 48. 6. V. 1947; 11.ISP (příhlásit)