Zdeněk Bezděk

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEZDĚK Zdeněk

SD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. techn., verifik. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

ve věci nástupu do presenční služby vojenské a vojenského výcviku branců v r. 1946, zejména zemědělců a zemědělských dělníků k 1. XI. t. r., t. 53.

9, 12. IX. 1946; 9.

na vydání zákona o scelování pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby, t. 622.

56, 10. VI. 1947; 80.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 25. X. 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, t. 679.

60, 25. VI. 1947; 46.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 489

(zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů).

46, 2. IV. 1947; 17.

zeměd. výb. zpr. t. 794

(zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. II. 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní).

69, 12. IX. 1947; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o myslivosti (t. 948).

89, 18. XII. 1947; 23.

o zemědělských předlohách t. 1067, 1082, 1087, 1088, 1093 a 1095.

100, 21. III. 1948; 32.

Naléhavá interpelace:

ve věci zásobování zemědělství uhlím a palivem,

t. 808. 72, 18. IX. 1947;

(viz 78, 23. X. 1947; 31).

ve věci vyhlášky č. 744 ministerstva sociální péče ze dne 11. VII. 1947 o úpravě pracovních a mzdových podmínek v zemědělství,

t. 814. 73, 30. IX. 1947; 28.

odpov. t. 829. 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci uvolňování vázaných vkladů na proplácení přidělovaných reversních koní,

t. 849. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 886. 84, 10. XII. 1947;

ve věci pěstování lnu,

t. 865. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 929. 88, 17. XII. 1947; 73.

Interpelace:

ve věci provádění zákona z 13. VI. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 36. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 229. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci vydání zákona o odborové organisaci zemědělské,

t. 106. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 305. 33, 29. I. 1947; 17.

v záležitosti jednotné ceny za řepu cukrovku,

t. 203. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 306. 33, 29. l. 1947; 17.

ve věci českého chovatelství,

t. 217. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 430. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci likvidace okresních záložen hospodářských,

t. 238. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 333. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci stanoven cen krmiv zemědělcům,

t. 246. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 480. 45, 1. IV. 1947; 49.

ve věci různých způsobů ocenění majetkových přírůstků u některých druhů výdělečného a zemědělského majetku,

t. 273. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 422. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci jmenování správních sborů Úrazových pojišťoven v Praze i v Brně,

t. 497. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 715. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje dříví v lesích,

t. 586. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 734. 66, 10. VII. 1947; 45.

o zásobování zemědělců topivem,

t. 597. 54, 28. V. 1947; 12.

odpov. (netištěna) 69, 12. IX. 1947; 11.

ve věci pozdního vyhlášení výhod zemědělcům, splnivším kontingent, při dávce z přírůstku na majetku,

t. 630. 56, 10. VI. 1947; 81.

odpov. (netištěna) 73, 30. IX. 1947; 28.

ve věci doplatků na cenu originální sadby brambor průmyslových, většinou vyvezených do ciziny,

t. 657. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci poskytnutí zlevněného tarifu pro přepravu krmiv státním podnikem železničním,

t. 659. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. t. 780. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci rolnických komisí zvolených podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb.,

t. 707. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. t. 762. 68, 11. IX. 1947; 19.ISP (příhlásit)