JUDr. Bohumír Bunža

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUNŽA Bohumír, JUDr.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 13.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. bezp., práv., stál. a úst.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích zaměstnanců finančních prokuratur, t. 247.

24, 10. XII. 1946; 11.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1109. 101, 25. III. 1948; 15.

Návrhy doplňovací:

k t. 745. 67, 11. VII. 1947; 72.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 12

(zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. I. 1946, č. 25 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským).

6, 11. VII. 1946; 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 27

(zákon, jímž se mění a doplňuje trestní řád).

8, 18. VII. 1946; 36.

práv. výb. zpr. t. 241

(zákon o porotních soudech).

24, 10. XII. 1946; 2.

oprava textová. 9.

práv. výb. zpr. t. 272

(zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost).

30, 18. XII. 1946; 36.

doslov. 42.

práv. výb. zpr. t. 285 (za omluv. Dr. Falťana)

(zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení).

31, 19. XII. 1946; 6.

oprava tisk. chyby. 7.

bezp. výb. zpr. t. 613

(zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic).

55, 29. V. 1947; 7.

doslov. 16.

práv. výb. zpr. t. 639

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních).

58, 12. VI. 1947; 24.

doslov. 29.

oprava tisk. chyb. 31.

práv. výb. zpr. t. 745

(zákon o národní bezpečnosti).

67, 11. VII. 1947; 33.

doslov. 72.

práv. výb. zpr. t. 984

(zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva).

92, 3. II. 1948; 14.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 22. XI. 1946.

27, 12. XII. 1946; 21.

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. P. Drtiny z 29. V. 1947 o činnosti a výsledcích retribučního zákona.

56, 10. VI. 1947; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

86, 12. XII. 1947; 24.

Interpelace:

ve věci přesídlení Charvatů v okrese mikulovském,

t. 135. 15, 16. X 1946; 12.

odpov. t. 325. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci zastavení výchovného veřejným zaměstnancům, jichž děti obdržely vysokoškolská stipendia,

t. 221. 21, 20. XI. 1946;. 9.

odpov. t. 429. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci osvědčení o národní spolehlivosti,

t. 245. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 448. 41, 19. III. 1947; 52.

ve věci nezákonného zatčení a dání do vazby přednosty okresního soudu v Rýmařově,

t. 443. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 647. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci bezdůvodného zařadění předsedy ONV v Kroměříži do seznamu placených agentů a udavačů Gestapa a SD,

t. 487. 45, 1. IV. 1947; 49.

odpov. t. 714. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci nezákonného vyhoštění člena rady místního národního výboru v Dolní Lipové okresním národním výborem ve Frývaldově z okresu frývaldovského,

t. 566. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 772. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy:

ve věci nezákonného postupu magistrátu hlavního města Prahy a ZNV v Praze v bytové záležitosti Dr. Františka Marečka v Praze XII. (D 156).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 84, 10. XII. 1947; 22.ISP (příhlásit)