Ing. Alois Janáček

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANÁČEK Alois, Ing.

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., práv., prům. a techn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění zákon o přímých daních,

t. 935. 90, 21. I. 1948; 27.

Zpravodajem:

tech. výb. zpr. t. 185

(zákon o dvouletém hospodářském plánu).

17, 24. X. 1946; 19.

tech. výb. zpr. t. 250

(zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova).

30, 18. XII. 1946; 27.

tech. výb. zpr. t. 442

(zákon o státní podpoře na bytovou výstavbu).

40, 7. III. 1947; 4.

tech. výb. zpr. t. 446

(zákon o někt. opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem).

40, 7. III. 1947; 9.

oprava tisk. chyb 25.

práv. výb. zpr. t. 656

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. IV. 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově).

58, 12. VI. 1947; 5.

práv. výb. zpr. t. 681

(návrh Fuska, Pexy, Hořínka, Bruknera, Horák a druhů na vydání zákona o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení).

61, 26. VI. 1947; 7.

tisk. opravy 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče, (t. 29).

8, 18. VII. 1946; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260),

skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

29, 14. XII. 1946; 16.

o prohlášení min. průmyslu B. Laušmana z 23. X. 1947 o všech oborech průmyslu a jeho výsledcích v dvouletém hospodářském plánu.

80, 29. X. 1947; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 47.

Naléhavá interpelace:

ve věci zkrácení národního majetku nevýhodným odprodejem strojů a zařízení továrny Preidel v Rabštejně u České Kamenice, t. 927.

88, 17. XII. 1947; 73.

odpov. t. 970. 90, 21. I. 1948; 29.

Interpelace:

ve věci hromadného opatřování střelných zbraní pro civilní obyvatelstvo,

t. 670. 60, 25. VI. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 69, 12. IX. 1947; 11.

Dotazy:

ve věci renominace zeměměřičských inženýrů ve veřejných službách v Čechách a v zemi Moravskoslezské (D 2).

7, 17. VII. 1946; 18.

odpov. 19, 6. XI. 1946; 25.ISP (příhlásit)