Pavel Viboch

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIBOCH Pavel

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. bran., im., soc.-pol. a zahr.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 611

(im. B. Dečiho). 55, 29. V. 1947; 29.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 20. III. 1947 o zahraniční situaci.

43, 21. III. 1947; 10.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci zákonné úpravy odborových a závodních rad.

83, 25. XI. 1947; 24.

odpov. 25.ISP (příhlásit)