Bohumil Klícha

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLÍCHA Bohumil

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 7.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., práv. a zásob.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1186. 108, 28. IV. 1948; 20.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1186

(zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru).

107, 27. IV. 1948; 4.

doslov. 108, 28. IV. 1948; 19.

oprava tisk. chyby. 22.

im. výb. zpr. t. 1208

(im. dr. A. Rozehnala). 110, 5. V. 1948; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 21.

Interpelace:

ve věci obcházení zákona při udělování živností,

t. 561. 52, 14. V. 1947; 30.

odpov. t. 771. 68, 11. IX. 1947; 20.

Dotazy:

ve věci vybudování studny ve stanici Horní Lideč (D 83).

68, 11. IX. 1947; 21.

odpov. 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zásadního rozhodnutí o letišti ve Valašském Meziříčí a náležitého a spravedlivého odškodnění postižených rolníků (D 225).

92, 3. II. 1948; 16.

ve věci zřízení pošty ve Valašské Polánce (D 226).

92, 3. II. 1948; 16.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud ve Vsetíně

(přestupek podle §§ 1, 2 zák. o ochraně cti, čís. 108/1933 Sb.).

41, 19. III. 1947; 54.

zpr. t. 607; zprav. J. Doležel; nevydán.

55, 29. V. 1947; 28.

kraj. soud v Novém Jičíně (přestupek podle §§ 1-4 zákona č. 108/1933 Sb. a § 1 zákona č. 124/1924 Sb.).

92, 3. II. 1948; 19.

zpr. t. 1130; zprav. dr F. Bláha; nevydán.

102, 7. IV. 1948; 36.ISP (příhlásit)