Jan Sutr

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SUTR Jan

KSČ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 9.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na. poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým živelní pohromou, suchem a krupobitím v okrese příbramském, t. 791.

68, 11. IX. 1947; 22.

na poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým katastrofálním suchem v okrese berounském, t. 805.

72, 18. IX. 1947; (viz 78, 23. X. 1947; 31).

na poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým katastrofálním suchem v okrese hořovickém, t. 811.

73, 30. IX. 1947; 28.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1082

(zákon o trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě).

100, 21. III. 1948; 8.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci neodůvodněného protahování trestního řízení proti účastníkům květnové revoluce.

93, 4. II. 1948; 4.

odpov. 4.ISP (příhlásit)